Kom prova

Wasa Sports Club

I mer än 30 år har Wasa Sports Club verkat i Vasa. Vi erbjuder mångsidiga motionstjänster med alla möjliga människor som målgrupp. Vårt urval av ledda timmar är över 150 gruppträningstimmar i veckan! Vi har sex jumppasalar och gymutrustning hittar du i åtta salar. Totalt har vi ca. 4000 m2 utrymmen och nästan 4000 nöjda medlemmar!

De senaste åren har varit de stora förändringarnas tid. Konditionssalsarbetet har blivit ett ”riktigt jobb”. Ännu för fem år sedan frågade folk Wasa Sports Clubs anställda, vad de jobbar med ”på riktigt” eller tränar de bara dagarna långa, Idag intresserar sig folk för hur man kommer in i branschen. Även lönestandarden har stigit och lönerna har blivit konkurrenskraftiga med andra branscher. Under de senaste åren har de fi nländska konditionssalarna tagit modell av övriga Europa. Janne såg i god tid förändringarna komma och började bland de första i Finland förändra salen enligt kundernas växande behov. Till detta hörde klubbmedlemskap, utbildad personal och en konstant utveckling av konditionssalen. Samtidigt, år 2001, blev Sports Gym ett aktiebolag och döptes om till Wasa Sports Club. Utrymmena utvidgades, nya gruppträningssalar togs i bruk och kursutbudet ökade kraftigt. Det idoga arbetet gav frukt och år 2001 i valdes Sports Club till årets K-sal i Finland och år 2002 valde Suomen kuntourheiluliitto Wasa Sports Club till årets konditionscenter i Finland. På hösten 2003 valdes Wasa Sports Club till årets företagare i Vasa.

Den största förändringen för gymmet och kunderna har varit beslutet att i sin helhet övergå till medlemskapssystem. Beslutet trädde i kraft I maj 2003. Orsakerna bakom beslutet var det gamla systemets omöjlighet och instabilitet. Angående övergången till medemskapssystem säger Janne: ” då man erbjuder konditionstjänster på månadsbasis får kunden ingen som helst långvarig motioneringsvana. Motionen bör vara en del av vardagen.” Förändringen i utbudet har ökat lavinartat. T.ex. idag ordnar vi over 150 ledda veckotimmar mot 10-15 under 80-talet. I framtiden försöker vi satsa på kvaliteten och trivsamheten sager Janne. Konditioncentrets betydelse som en social faktor stiger dag för dag och man kommer till gymmet även fast man inte tränar.