Kom prova

Tykytjänster

Hurudan dag skulle er personal önska sig att tillbringa i motionens värld? Vill ni öka er personals kunskap om befrämjande livsvanor, samt om hälsa och välmående? När och var skulle det passa för er att arrangera motionstilfällen åt personalen? Tykytjänsterna planerar vi enligt era behov.

Tykytjänsterna möjliggör ert företag att förverkliga utvecklingen av personalens motion och välmående på era villkor. Produkter och evenemang kan vi anordna på Wasa Sports Club eller t.o.m i företagets utrymmen. Inga Wasa Sports Club medlemsavtal behövs, tykytjänsterna är tillgängliga för alla.

Tyky-dag

Tyky-dag är en helhet som är planerad på basen av era önskningar. Målet är att erbjuda arbetstagarna en intressant och givande upplevelse inom motion och hälsa. Programmet kan planeras från en timme upp till ett heldagsprogram.

Programmet kan innehålla gruppledda timmar, instruerad träning i salen, föreläsningar, kaffe-och lunchservering, avslappning, konditiontester och kroppsanalyser.

Föreläsningar

Experter inom motion och hälsa konstruerar föreläsningar om ämnen ni är intresserade av. Ämnen som t.ex. kost och motion, stresshantering och avslappning, målinriktad motionering, styrke- eller uthållighetsträning mm. Vi erbjuder er tillförlitlig kunskap och entusiastisk attityd på föreläsningarna!

Motion glädje - startkurs

En tre månaders kurs där man bekantar sig med olika motionsformer samt kostens betydelse. Kursens målsättning är att hitta motionsglädjen från olika motionsformer som finns tillgängliga och hjälpa nybörjarna till regelbunden motionering.

Bekanta dig också med andra kurser

Egen gruppledd timme

Vi kan planera en passande gruppledd timme just för er personal på basen av våra produkter. Timmen byggs upp på basen av era önskemål och på basen av gruppens kunskaper. Målsättningen är att skapa en rolig och gemensam stund för personalen. Målet är också att öka gemenskapen och förbättra arbetsatmosfären.

Konditionstest och personlig instruering

Vi kartlägger er personals nuvarande konditionsnivå genom konditionstester och kroppsanalys. På basen av resultaten förverkligar vi konditionskonsultering, där vi planerar ett personligt kondiotionsprogram.

Toppen start - personal trainer

Toppen Startens mål är att aktivera företagets nyckelpersoner för att ta hand om sitt egna välmående och sin egen ork. Rätt förhållanden mellan träning, vila och kost är grunden till ett fysiskt och psykiskt välmående. Paketet innehåller 5-10 personliga Personal Trainer timmar, där personliga instuktören visar vägen till de rätta förhållanden mellan träning, vila och kost. Målsättningen är att utveckla välbefinnandet och förstärka krafterna I den krävande livsrytmen.

För mer information:

Försäljningschef Jyrki Huhtamäki

GSM 0400 92 51 99
jyrki.huhtamaki@wsc.fi

Pia Niemi

041-4355190

pia.niemi(at) wsc.fiHittade du inte vad du letade efter?
Låt oss hjälpa dig att hitta en helhet som passar just dig!

TA KONTAKT OCH FRÅGA MERA