Kom prova

Gymmets regler

A. Visa alltid ditt medlemskort när du kommer till klubben. Övriga besökare fyller alltid i en besöksansökan vid varje träningstillfälle. Identiteten bör bestyrkas vid förfrågan.

B. Vi förväntar oss både gott uppträdande och prydlighet av kunderna. Du sköter väl också om din personliga hygien.

C. Rökning och användning av egna alkoholprodukter, droger eller andra rusningsmedel är förbjudna i klubbens utrymmen.

D. Om kunden avsiktligt skadar klubbens inventarier, fastigheter eller lösöre är han/hon skyldig att ersätta dem till fullt belopp.

E. Torka av gymmaskinen efter användning. Maskinerna är i flitigt bruk och på det här sättet försäkrar vi oss om att maskinerna alltid är välvårdade.

F. Använd alltid lämpliga kläder och inneskor. Att röra sej i strumpor eller barfota är förbjudet i träningsutrymmena, förutom på vissa bestämda timmar.

G. Returnera alltid träningsredskapen till dess ursprungliga plats.

H. Använd alltid flaska med kork.

I. Alla skall ges möjlighet att använda gymmaskinerna. Frigör maskinen för andra när du har paus.

J. Person under 14 år får, pga säkerhetsskäl, vistas i klubbens utrymmen endast i anslutning till aktiviteter ämnade för barn och ungdomar. Person under 14 år får röra sig i klubbens utrymmen under övervakning av ansvarig person, dock så att minimi åldersgräns är 12 år.

K. Användning av mobiltelefonen är tillåten endast vid receptionsområdet. Vi hoppas att du stänger av eller sätter din mobiltelefon på ljudlös när du kommer till klubbens utrymmen.

L. Fotografering och videofilmning är strikt förbjudet på klubben. Förbudet gäller också telefonkameror.

M. Badkläder får ej användas i bastu- och duschavdelningen, handduk är dock tillåten pga intimitetsskäl.

N. Skåpen i omklädningsrummen skall användas endast en dag i taget. Det är inte tillåtet att förvara kläder och föremål i skåpen över natten.

O. Du kan boka endast en tid till solariet per gång.

P. Du kan reservera plats till de gruppledda timmarna endast åt dig själv. Reserveringen kan göras på plats tidigast 45 min före gruppträningen börjar.

Q. Du är själv ansvarig för din egen säkerhet. Klubben ansvarar inte för om medlemmen blir sjuk, skadar sej eller råkar ut för en olycka i klubbens utrymmen eller på klubbens område.

R. Om medlemmen eller besökaren inte följer medlemsreglerna och instruktionerna, eller annars uppför sig olämpligt mot andra besökare eller mot vår personal, kan medlemskapet eller besöksrätten upphävas antingen tillfälligt eller helt. I detta fall returneras inte betalda avgifter.

S. Wasa Sports Club ansvarar ej över förluster som beror på stöld, inbrott eller annan motsvarande orsak. Wasa Sports Club ansvarar ej för medlemmars eller andra besökares personskador eller för deras egendom, om olyckshändelsen förorsakats av egen eller annan besökares handling. Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att man kan ta del av de tjänster som Wasa Sports Club erbjuder.